Obchodné podmienky

 • Internetový obchod zahradnapivnica.sk vykonáva maloobchodný predaj prostredníctvom internetu v súlade s týmito pravidlami
 • Majiteľom obchodu je: MAKE GROUP s.r.o. IČO 54823536 DIČ 2121802727. Obchod sa nachádza na: Pod Žiarcom 926/47 027 44 Tvrdošín, SK, tel. +421 902 182 111, e-mailová adresa: info@zahradnapivnica.sk webová stránka: www.zahradnapivnica.sk
 • Pravidlá sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej so zákazníkom.
 • Podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy je prijatie obchdoných podmienok zo strany Zákazníka.
 • Ceny uvedené v Obchode sú ceny brutto (vrátane DPH).
 • Tovar dostupný v Obchode je nový, bez fyzických a právnych vád.
 • Objednávky je možné zadávať prostredníctvom formulára dostupného na webovej stránke Obchodu alebo prostredníctvom telefonického kontaktu
 • Podmienkou spracovania zmluvy je poskytnutie údajov objednávateľom umožňujúcich overenie objednávateľa a príjemcu tovaru. Obchod potvrdí prijatie objednávky e-mailom.
  Obchod má právo odmietnuť prijatie objednávky, obmedziť spôsob platby alebo požadovať platbu vopred, ak objednávka vzbudzuje dôvodné pochybnosti o pravdivosti a spoľahlivosti poskytnutých údajov alebo spôsobu platby.
 • Zmluvné strany sú viazané informáciami, ktoré sú uvedené na internetovej stránke Obchodu pri zakúpenom tovare v čase zadania objednávky, najmä: cena, charakteristika produktu, jeho vlastnosti, prvky obsiahnuté v súprave, dátum a spôsob doručenia.
 • Informácie na stránke Obchodu nepredstavujú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka. Zákazník odoslaním objednávky dáva ponuku na kúpu konkrétneho produktu.
  Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky zákazníkom kliknutím na tlačidlo odoslať formulár
 • Na zakúpený tovar vystavujeme daňový doklad. Faktúru vystavujeme len na žiadosť zákazníka e-mailom alebo telefonicky pri objednávke.
 • Zákazník si môže vybrať z nasledujúcich spôsobov platby:
  • na dobierku - platba potom v hotovosti pri prevzatí tovaru,
  • tradičným prevodom,
  • platba okamžitým prevodom,
  • osobný odber - v prevádzke spoločnosti.
 • Ceny dodania nie sú zahrnuté v cene tovaru a je potrebné ich dohodnúť s predávajúcim samostatne telefonicky alebo e-mailom.
 • Podmienkou výdaja tovaru je zaplatenie tovaru.
 • Objednaný tovar je k odberu zákazníkovi v sídle spoločnosti na adrese: Pod Žiarcom 926/47, 027 44 Tvrdošín
 • V prípade inej platby ako na dobierku sa termín odoslania predlžuje o dobu medzi zadaním objednávky a dátumom pripísania platby na bankový účet Obchodu.
 • Podkladom pre uznanie reklamácie je predloženie dokladu o kúpe tovaru Zákazníkom (daňový doklad alebo faktúra s DPH).
 • V prípade nesúladu tovaru so zmluvou by mal Zákazník do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru zaslať chybný tovar späť do Obchodu s popisom nesúladu.
 • Obchod odpovie na reklamáciu Zákazníka do 14 pracovných dní od momentu vrátenia tovaru spolu s popisom nesúladu. Ak si overenie nesúladu vyžaduje konzultáciu s odborníkom alebo zástupcom výrobcu tovaru, lehota na odpoveď Obchodu sa predĺži o čas, keď Obchod dostane takéto stanovisko.
 • Ak realizácia oprávnenej reklamácie zahŕňa zaslanie nového produktu Zákazníkovi alebo odstránenie nesúladu, náklady na doručenie znáša Obchod.
 • Zákazník má v zmysle zákona o ochrane niektorých práv spotrebiteľa a zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom z 2.3.2000 právo na odstúpenie od zmluvy.
 • Právo na odstúpenie od zmluvy je účinné, ak Zákazník do 14 dní od prevzatia tovaru podá Obchodu vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.
 • Zákazník vráti tovar Predajni do 14 dní od podania prehlásenia o odstúpení od zmluvy. Vrátený tovar by mal byť neporušený, vrátane kompletného, v pôvodnom obale a nesmie niesť stopy používania. Náklady na dopravu znáša zákazník.
 • Do 3 pracovných dní od prijatia zásielky Obchod skontroluje stav doručeného produktu.
 • Obchod do 7 dní od skontrolovania tovaru vráti Zákazníkovi zaplatenú sumu zníženú o náklady zmluvy. Zákazník by mal uviesť číslo bankového účtu, na ktorý má byť vrátená platba zaslaná.
 • V prípade, že Zákazník poruší podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3 vyššie, je vyhlásenie o odstúpení od zmluvy neúčinné, tovar nie je možné vrátiť a Obchod nevracia Zákazníkovi zaplatenú sumu.
 • Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov výlučne za účelom vybavenia objednávky.
 • Zákazník má právo nahliadnuť do svojich údajov a opraviť ich, ako aj požadovať ich odstránenie.
 • Bez písomného súhlasu Obchodu je zakázané používať akékoľvek materiály zverejnené na stránke Obchodu (vrátane fotografií a popisov tovaru).
 • Pravidlá nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke Obchodu.
 • Obchod si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel, ktoré nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke Obchodu. Dohody uzatvorené pred zmenou Pravidiel sa riadia znením Pravidiel, ktoré bolo platné v deň zadania Objednávky Zákazníkom.

Pravidlá ochrany súkromia a cookies

Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

Akceptovať a zatvoriť Nastavenia